За да не лажат

За да не лажат дека сме биле во 20 часот на Мито Хаџивасилев Јасмин каде што се крадел пиштол.


преземено од twitpic на @therealpsmst

0 comments: (+add yours?)

Post a Comment