Фото галерии од 25.06.2011

фото од @banekoma

Фото галерии:

Небојша Гелевски линк
Мартин Стојановски линк
Самир Љума линк
Мите Кузевски линк
Fosim линк
Т.Богданов линк

Во коментари или на @pravdazamartin оставете линкови од други фото галерии од 25.06.2011 кои не успеавме да ги приметиме.

0 comments: (+add yours?)

Post a Comment