Постер за четвртиот ден протести

преземено од аеродромскион


2 comments: (+add yours?)

SOTIR said...

Бега малку сликата...

m0del said...

поправено

Post a Comment