Се срамам!


Се срамам!
Не знам од кого/што попрво да се срамам:
  • Дали од игнорантната младината?
  • Дали од крвничката партиска поделеност на луѓето?
  • Дали од медиумите?
  • Дали од полициското државно уредување?
  • Дали од наведнатите глави?
  • Дали од фразата “ќути има и полошо”?
  • Дали од секојдневните спинови и манипулации со граѓаните?
  • Дали од корумпираноста на секоја клетка во ова општество?
  • Дали од стравот да се каже што се мисли?
Не сакам повеќе да се срамам! Затоа ПРОТЕСТИРАМ! Сакам да сум горда на својот народ! Не сакам да живеам во држава со квази патриотизам! Па ако искрено си ја сакаме државата нема да дозволиме ова да продолжи да се случува! Ќе ја искористиме сета наша интелигенција и на мирен и цивилизиран начин ќе се бориме за подобра татковина!

0 comments: (+add yours?)

Post a Comment