Член 21 од уставот на РМ

Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола.

Користењето на ова право може да биде ограничено само во услови на воена и вонредна состојба.

за целата содржина оди на Јавно обвинителсво на РМ

0 comments: (+add yours?)

Post a Comment