Одговор на вчера добиеното барање од група граѓани

Почитувани,Министерството за внатрешни работи би сакало да ве информира дека најголемиот дел од барањата доставени со поднесокот 49181/1 од 14.06.2011 година, кои се во во ингеренција на министерството се веќе исполнети, односно по истите е постапено, додека за останатите политички барања постојат соодветни процедури во демократски избраните институции.


за целиот текст на страната на МВР

0 comments: (+add yours?)

Post a Comment